Przeglądaj źródła

Suppression logs apache

master
Teddy Cornaut 5 miesięcy temu
rodzic
commit
1944ed5f44
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
 1. 2
  2
    tmpl/idp-default-ssl.conf

+ 2
- 2
tmpl/idp-default-ssl.conf Wyświetl plik

@@ -6,8 +6,8 @@
6 6
 
7 7
   DocumentRoot /var/www/html
8 8
 
9
-  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
10
-  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
9
+  ErrorLog /dev/null
10
+  CustomLog /dev/null common
11 11
 
12 12
   ErrorDocument 400 /error/
13 13
   ErrorDocument 401 /error/

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz