Lanceur d’application pour GNU/Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 lines
127B

  1. pitaya (0.0.1) unstable; urgency=low
  2. * Dev release
  3. -- William Petit <wpetit@cadoles.com> Fri, 16 Oct 2015 15:57:03 +0200