Lanceur d’application pour GNU/Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 lines
506B

 1. DESTDIR=./
 2. INSTALL_LOCATION=$(DESTDIR)/opt/pitaya
 3. ELECTRON_ARCH=x64
 4. ifeq ($(DEB_TARGET_ARCH), i386)
 5. ELECTRON_ARCH=ia32
 6. endif
 7. all: build
 8. build:
 9. apt-get update
 10. apt-get install --yes --no-install-recommends curl ca-certificates
 11. curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
 12. apt-get install --yes nodejs
 13. npm install --ignore-scripts
 14. ARCH=$(ELECTRON_ARCH) npm run build
 15. install:
 16. mkdir -p $(INSTALL_LOCATION)
 17. cp -r build/pitaya-linux-$(ELECTRON_ARCH)/* $(INSTALL_LOCATION)/