Lanceur d’application pour GNU/Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

334 lines
7.9KB

 1. {
 2. "items": [
 3. {
 4. "label": "Mathématiques",
 5. "icon": "./icone-maths.png",
 6. "items": [
 7. {
 8. "label": "À nous les nombres",
 9. "icon": "chromium-browser",
 10. "exec": "/usr/bin/anous"
 11. },
 12. {
 13. "label": "Calcul mental",
 14. "icon": "chromium-browser",
 15. "exec": "/usr/bin/leterrier-calcul-mental"
 16. },
 17. {
 18. "label": "Calculs",
 19. "icon": "chromium-browser",
 20. "exec": "/usr/bin/calculs"
 21. },
 22. {
 23. "label": "Carmetal",
 24. "icon": "chromium-browser",
 25. "exec": "carmetal"
 26. },
 27. {
 28. "label": "Kig",
 29. "icon": "chromium-browser",
 30. "exec": "kig"
 31. },
 32. {
 33. "label": "Labyrinthe",
 34. "icon": "chromium-browser",
 35. "exec": "/usr/bin/labyrinthe"
 36. },
 37. {
 38. "label": "OOo4Kids",
 39. "icon": "chromium-browser",
 40. "exec": "ooo4kids1.3 -math"
 41. },
 42. {
 43. "label": "Opérations",
 44. "icon": "chromium-browser",
 45. "exec": "/usr/bin/operations"
 46. },
 47. {
 48. "label": "TuxMath",
 49. "icon": "chromium-browser",
 50. "exec": "/usr/bin/tuxmath"
 51. },
 52. ]
 53. },
 54. {
 55. "label": "Français",
 56. "icon": "./img/francais.png",
 57. "items": [
 58. {
 59. "label": "Aller",
 60. "icon": "chromium-browser",
 61. "exec": "/usr/bin/aller"
 62. },
 63. {
 64. "label": "Anki",
 65. "icon": "chromium-browser",
 66. "exec": "anki %f"
 67. },
 68. {
 69. "label": "Dicorime",
 70. "icon": "chromium-browser",
 71. "exec": "dicorime"
 72. },
 73. {
 74. "label": "Dictionnaire",
 75. "icon": "chromium-browser",
 76. "exec": "stardict"
 77. },
 78. {
 79. "label": "GConjugo",
 80. "icon": "chromium-browser",
 81. "exec": "/usr/bin/gconjugo"
 82. },
 83. {
 84. "label": "Kanagram",
 85. "icon": "chromium-browser",
 86. "exec": "kanagram"
 87. },
 88. {
 89. "label": "Verbiste",
 90. "icon": "chromium-browser",
 91. "exec": "verbiste"
 92. },
 93. ]
 94. },
 95. {
 96. "label": "Histoire, géographie",
 97. "icon": "./img/histoire-geo.png",
 98. "items": [
 99. {
 100. "label": "KGeography",
 101. "icon": "chromium-browser",
 102. "exec": "kgeography"
 103. },
 104. ]
 105. },
 106. {
 107. "label": "Sciences",
 108. "icon": "./img/sciences.png",
 109. "items": [
 110. {
 111. "label": "Celestia",
 112. "icon": "chromium-browser",
 113. "exec": "celestia-gnome"
 114. },
 115. {
 116. "label": "Kturtle",
 117. "icon": "chromium-browser",
 118. "exec": "kturtle"
 119. },
 120. {
 121. "label": "Stellarium",
 122. "icon": "chromium-browser",
 123. "exec": "stellarium"
 124. },
 125. {
 126. "label": "SunClock",
 127. "icon": "chromium-browser",
 128. "exec": "sunclock"
 129. },
 130. ]
 131. },
 132. {
 133. "label": "Autres matières",
 134. "icon": "./img/divers.png",
 135. "items": [
 136. {
 137. "label": "Childsplay",
 138. "icon": "chromium-browser",
 139. "exec": "/usr/games/childsplay"
 140. },
 141. {
 142. "label": "GCompris",
 143. "icon": "chromium-browser",
 144. "exec": "/usr/games/gcompris"
 145. },
 146. {
 147. "label": "GNU Solfege",
 148. "icon": "chromium-browser",
 149. "exec": "solfege"
 150. },
 151. {
 152. "label": "Mulot",
 153. "icon": "chromium-browser",
 154. "exec": "/usr/bin/mulot"
 155. },
 156. {
 157. "label": "MyPaint",
 158. "icon": "chromium-browser",
 159. "exec": "mypaint %f"
 160. },
 161. {
 162. "label": "Omnitux",
 163. "icon": "chromium-browser",
 164. "exec": "/usr/bin/omnitux"
 165. },
 166. {
 167. "label": "OOo4Kids Dessin",
 168. "icon": "chromium-browser",
 169. "exec": "ooo4kids1.3 -draw"
 170. },
 171. {
 172. "label": "TuxPaint",
 173. "icon": "chromium-browser",
 174. "exec": "/usr/bin/tuxpaint"
 175. },
 176. {
 177. "label": "TuxTyping",
 178. "icon": "chromium-browser",
 179. "exec": "/usr/games/tuxtype"
 180. },
 181. ]
 182. },
 183. {
 184. "label": "Internet & messagerie",
 185. "icon": "./img/internet.png",
 186. "items": [
 187. {
 188. "label": "Thunderbird",
 189. "icon": "chromium-browser",
 190. "exec": "/usr/bin/thunderbird"
 191. },
 192. {
 193. "label": "Navigateur internet",
 194. "icon": "chromium-browser",
 195. "exec": "/usr/bin/firefox"
 196. },
 197. ]
 198. },
 199. {
 200. "label": "Bureautique",
 201. "icon": "./img/bureautique.png",
 202. "items": [
 203. {
 204. "label": "LibreOffice Tableur",
 205. "icon": "chromium-browser",
 206. "exec": "/usr/bin/libreoffice --calc %U"
 207. },
 208. {
 209. "label": "LibreOffice Texte",
 210. "icon": "chromium-browser",
 211. "exec": "/usr/bin/libreoffice --impress %U"
 212. },
 213. {
 214. "label": "LibreOffice Présentation",
 215. "icon": "chromium-browser",
 216. "exec": "/usr/bin/libreoffice --impress %U"
 217. },
 218. {
 219. "label": "Lecteur PDF",
 220. "icon": "chromium-browser",
 221. "exec": "/usr/bin/evince"
 222. },
 223. {
 224. "label": "Diaporama",
 225. "icon": "chromium-browser",
 226. "exec": "ooo4kids1.3 -impress"
 227. },
 228. {
 229. "label": "Tableau",
 230. "icon": "chromium-browser",
 231. "exec": "ooo4kids1.3 -calc"
 232. },
 233. {
 234. "label": "Texte",
 235. "icon": "chromium-browser",
 236. "exec": "ooo4kids1.3 -writer"
 237. },
 238. ]
 239. },
 240. {
 241. "label": "Outils",
 242. "icon": "./img/logoutil.png",
 243. "items": [
 244. {
 245. "label": "Graveur de CD-DVD",
 246. "icon": "chromium-browser",
 247. "exec": "brasero"
 248. },
 249. {
 250. "label": "Capture d'écran",
 251. "icon": "chromium-browser",
 252. "exec": "gnome-screenshot --interactive"
 253. },
 254. {
 255. "label": "Créateur de diagrammes",
 256. "icon": "chromium-browser",
 257. "exec": "dia"
 258. },
 259. {
 260. "label": "Calculatrice",
 261. "icon": "chromium-browser",
 262. "exec": "gcalctool"
 263. },
 264. {
 265. "label": "Enregistreur de son",
 266. "icon": "chromium-browser",
 267. "exec": "gnome-sound-recorder"
 268. },
 269. {
 270. "label": "Éditeur d'images",
 271. "icon": "chromium-browser",
 272. "exec": "pinta"
 273. },
 274. {
 275. "label": "Table de caractères",
 276. "icon": "chromium-browser",
 277. "exec": "gucharmap"
 278. },
 279. {
 280. "label": "Lecteur Multimédia",
 281. "icon": "chromium-browser",
 282. "exec": "/usr/bin/vlc"
 283. },
 284. {
 285. "label": "Montage Vidéo",
 286. "icon": "chromium-browser",
 287. "exec": "openshot %F"
 288. },
 289. {
 290. "label": "Créer des DVD",
 291. "icon": "chromium-browser",
 292. "exec": "2ManDVD"
 293. },
 294. {
 295. "label": "Éditeur audio",
 296. "icon": "chromium-browser",
 297. "exec": "audacity %F"
 298. },
 299. {
 300. "label": "Créer des diaporamas",
 301. "icon": "chromium-browser",
 302. "exec": "imagination %F"
 303. },
 304. ]
 305. },
 306. {
 307. "label": "Dossiers personnels",
 308. "icon": "./img/dossier.png",
 309. "items": [
 310. {
 311. "label": "Documents",
 312. "icon": "chromium-browser",
 313. "exec": "/usr/bin/nautilus Documents/"
 314. },
 315. {
 316. "label": "Images",
 317. "icon": "chromium-browser",
 318. "exec": "/usr/bin/nautilus Images/"
 319. },
 320. {
 321. "label": "Musique",
 322. "icon": "chromium-browser",
 323. "exec": "/usr/bin/nautilus Musique/"
 324. },
 325. {
 326. "label": "Vidéos",
 327. "icon": "chromium-browser",
 328. "exec": "/usr/bin/nautilus Vidéos/"
 329. },
 330. ]
 331. },
 332. ]
 333. }