Lanceur d’application pour GNU/Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

335 lines
11KB

 1. {
 2. "background": "./img/background2.jpg",
 3. "items": [
 4. {
 5. "label": "Mathématiques",
 6. "icon": "./icone-maths.png",
 7. "items": [
 8. {
 9. "label": "À nous les nombres",
 10. "icon": "chromium-browser",
 11. "exec": "/usr/bin/anous"
 12. },
 13. {
 14. "label": "Calcul mental",
 15. "icon": "chromium-browser",
 16. "exec": "/usr/bin/leterrier-calcul-mental"
 17. },
 18. {
 19. "label": "Calculs",
 20. "icon": "chromium-browser",
 21. "exec": "/usr/bin/calculs"
 22. },
 23. {
 24. "label": "Carmetal",
 25. "icon": "chromium-browser",
 26. "exec": "carmetal"
 27. },
 28. {
 29. "label": "Kig",
 30. "icon": "chromium-browser",
 31. "exec": "kig"
 32. },
 33. {
 34. "label": "Labyrinthe",
 35. "icon": "chromium-browser",
 36. "exec": "/usr/bin/labyrinthe"
 37. },
 38. {
 39. "label": "OOo4Kids",
 40. "icon": "chromium-browser",
 41. "exec": "ooo4kids1.3 -math"
 42. },
 43. {
 44. "label": "Opérations",
 45. "icon": "chromium-browser",
 46. "exec": "/usr/bin/operations"
 47. },
 48. {
 49. "label": "TuxMath",
 50. "icon": "chromium-browser",
 51. "exec": "/usr/bin/tuxmath"
 52. }
 53. ]
 54. },
 55. {
 56. "label": "Français",
 57. "icon": "./img/francais.png",
 58. "items": [
 59. {
 60. "label": "Aller",
 61. "icon": "chromium-browser",
 62. "exec": "/usr/bin/aller"
 63. },
 64. {
 65. "label": "Anki",
 66. "icon": "chromium-browser",
 67. "exec": "anki %f"
 68. },
 69. {
 70. "label": "Dicorime",
 71. "icon": "chromium-browser",
 72. "exec": "dicorime"
 73. },
 74. {
 75. "label": "Dictionnaire",
 76. "icon": "chromium-browser",
 77. "exec": "stardict"
 78. },
 79. {
 80. "label": "GConjugo",
 81. "icon": "chromium-browser",
 82. "exec": "/usr/bin/gconjugo"
 83. },
 84. {
 85. "label": "Kanagram",
 86. "icon": "chromium-browser",
 87. "exec": "kanagram"
 88. },
 89. {
 90. "label": "Verbiste",
 91. "icon": "chromium-browser",
 92. "exec": "verbiste"
 93. }
 94. ]
 95. },
 96. {
 97. "label": "Histoire, géographie",
 98. "icon": "./img/histoire-geo.png",
 99. "items": [
 100. {
 101. "label": "KGeography",
 102. "icon": "chromium-browser",
 103. "exec": "kgeography"
 104. }
 105. ]
 106. },
 107. {
 108. "label": "Sciences",
 109. "icon": "./img/sciences.png",
 110. "items": [
 111. {
 112. "label": "Celestia",
 113. "icon": "chromium-browser",
 114. "exec": "celestia-gnome"
 115. },
 116. {
 117. "label": "Kturtle",
 118. "icon": "chromium-browser",
 119. "exec": "kturtle"
 120. },
 121. {
 122. "label": "Stellarium",
 123. "icon": "chromium-browser",
 124. "exec": "stellarium"
 125. },
 126. {
 127. "label": "SunClock",
 128. "icon": "chromium-browser",
 129. "exec": "sunclock"
 130. }
 131. ]
 132. },
 133. {
 134. "label": "Autres matières",
 135. "icon": "./img/divers.png",
 136. "items": [
 137. {
 138. "label": "Childsplay",
 139. "icon": "chromium-browser",
 140. "exec": "/usr/games/childsplay"
 141. },
 142. {
 143. "label": "GCompris",
 144. "icon": "chromium-browser",
 145. "exec": "/usr/games/gcompris"
 146. },
 147. {
 148. "label": "GNU Solfege",
 149. "icon": "chromium-browser",
 150. "exec": "solfege"
 151. },
 152. {
 153. "label": "Mulot",
 154. "icon": "chromium-browser",
 155. "exec": "/usr/bin/mulot"
 156. },
 157. {
 158. "label": "MyPaint",
 159. "icon": "chromium-browser",
 160. "exec": "mypaint %f"
 161. },
 162. {
 163. "label": "Omnitux",
 164. "icon": "chromium-browser",
 165. "exec": "/usr/bin/omnitux"
 166. },
 167. {
 168. "label": "OOo4Kids Dessin",
 169. "icon": "chromium-browser",
 170. "exec": "ooo4kids1.3 -draw"
 171. },
 172. {
 173. "label": "TuxPaint",
 174. "icon": "chromium-browser",
 175. "exec": "/usr/bin/tuxpaint"
 176. },
 177. {
 178. "label": "TuxTyping",
 179. "icon": "chromium-browser",
 180. "exec": "/usr/games/tuxtype"
 181. }
 182. ]
 183. },
 184. {
 185. "label": "Internet & messagerie",
 186. "icon": "./img/internet.png",
 187. "items": [
 188. {
 189. "label": "Thunderbird",
 190. "icon": "chromium-browser",
 191. "exec": "/usr/bin/thunderbird"
 192. },
 193. {
 194. "label": "Navigateur internet",
 195. "icon": "firefox",
 196. "exec": "/usr/bin/firefox"
 197. }
 198. ]
 199. },
 200. {
 201. "label": "Bureautique",
 202. "icon": "./img/bureautique.png",
 203. "items": [
 204. {
 205. "label": "LibreOffice Tableur",
 206. "icon": "chromium-browser",
 207. "exec": "/usr/bin/libreoffice --calc %U"
 208. },
 209. {
 210. "label": "LibreOffice Texte",
 211. "icon": "chromium-browser",
 212. "exec": "/usr/bin/libreoffice --impress %U"
 213. },
 214. {
 215. "label": "LibreOffice Présentation",
 216. "icon": "chromium-browser",
 217. "exec": "/usr/bin/libreoffice --impress %U"
 218. },
 219. {
 220. "label": "Lecteur PDF",
 221. "icon": "chromium-browser",
 222. "exec": "/usr/bin/evince"
 223. },
 224. {
 225. "label": "Diaporama",
 226. "icon": "chromium-browser",
 227. "exec": "ooo4kids1.3 -impress"
 228. },
 229. {
 230. "label": "Tableau",
 231. "icon": "chromium-browser",
 232. "exec": "ooo4kids1.3 -calc"
 233. },
 234. {
 235. "label": "Texte",
 236. "icon": "chromium-browser",
 237. "exec": "ooo4kids1.3 -writer"
 238. }
 239. ]
 240. },
 241. {
 242. "label": "Outils",
 243. "icon": "./img/logoutil.png",
 244. "items": [
 245. {
 246. "label": "Graveur de CD-DVD",
 247. "icon": "chromium-browser",
 248. "exec": "brasero"
 249. },
 250. {
 251. "label": "Capture d'écran",
 252. "icon": "chromium-browser",
 253. "exec": "gnome-screenshot --interactive"
 254. },
 255. {
 256. "label": "Créateur de diagrammes",
 257. "icon": "chromium-browser",
 258. "exec": "dia"
 259. },
 260. {
 261. "label": "Calculatrice",
 262. "icon": "chromium-browser",
 263. "exec": "gcalctool"
 264. },
 265. {
 266. "label": "Enregistreur de son",
 267. "icon": "chromium-browser",
 268. "exec": "gnome-sound-recorder"
 269. },
 270. {
 271. "label": "Éditeur d'images",
 272. "icon": "chromium-browser",
 273. "exec": "pinta"
 274. },
 275. {
 276. "label": "Table de caractères",
 277. "icon": "chromium-browser",
 278. "exec": "gucharmap"
 279. },
 280. {
 281. "label": "Lecteur Multimédia",
 282. "icon": "chromium-browser",
 283. "exec": "/usr/bin/vlc"
 284. },
 285. {
 286. "label": "Montage Vidéo",
 287. "icon": "chromium-browser",
 288. "exec": "openshot %F"
 289. },
 290. {
 291. "label": "Créer des DVD",
 292. "icon": "chromium-browser",
 293. "exec": "2ManDVD"
 294. },
 295. {
 296. "label": "Éditeur audio",
 297. "icon": "chromium-browser",
 298. "exec": "audacity %F"
 299. },
 300. {
 301. "label": "Créer des diaporamas",
 302. "icon": "chromium-browser",
 303. "exec": "imagination %F"
 304. }
 305. ]
 306. },
 307. {
 308. "label": "Dossiers personnels",
 309. "icon": "./img/dossier.png",
 310. "items": [
 311. {
 312. "label": "Documents",
 313. "icon": "chromium-browser",
 314. "exec": "/usr/bin/nautilus Documents/"
 315. },
 316. {
 317. "label": "Images",
 318. "icon": "chromium-browser",
 319. "exec": "/usr/bin/nautilus Images/"
 320. },
 321. {
 322. "label": "Musique",
 323. "icon": "chromium-browser",
 324. "exec": "/usr/bin/nautilus Musique/"
 325. },
 326. {
 327. "label": "Vidéos",
 328. "icon": "chromium-browser",
 329. "exec": "/usr/bin/nautilus Vidéos/"
 330. }
 331. ]
 332. }
 333. ]
 334. }