Przeglądaj źródła

Suppression console.log() superflus

upgrade-electron
wpetit 4 lat temu
rodzic
commit
6fa75ef473
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      src/util/system.js

+ 1
- 1
src/util/system.js Wyświetl plik

@@ -1,3 +1,4 @@
/* jshint node:true */
var fs = require('fs');
var cp = require('child_process');
var glob = require('glob');
@@ -30,7 +31,6 @@ exports.fetchRemoteJSON = function(fileUrl) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
request(fileUrl, { followRedirect: true, json: true }, function (err, res, body) {
if(err) return reject(err);
console.log(body);
return resolve(body);
});
});

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz