Przeglądaj źródła

Suppression du fichier changelog (autogénéré désormais)

upgrade-electron
wpetit 2 lat temu
rodzic
commit
54d2a1f640
1 zmienionych plików z 0 dodań i 5 usunięć
  1. +0
    -5
      debian/changelog

+ 0
- 5
debian/changelog Wyświetl plik

@@ -1,5 +0,0 @@
pitaya (0.0.1) unstable; urgency=low

* Dev release

-- William Petit <wpetit@cadoles.com> Fri, 16 Oct 2015 15:57:03 +0200

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz