Bladeren bron

Suppression du fichier changelog (autogénéré désormais)

upgrade-electron
wpetit 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
54d2a1f640
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 0 en 5 verwijderingen
  1. +0
    -5
      debian/changelog

+ 0
- 5
debian/changelog Bestand weergeven

@@ -1,5 +0,0 @@
pitaya (0.0.1) unstable; urgency=low

* Dev release

-- William Petit <wpetit@cadoles.com> Fri, 16 Oct 2015 15:57:03 +0200

Laden…
Annuleren
Opslaan