Przeglądaj źródła

Maj README

feature/remote-launch
William Petit 3 lat temu
rodzic
commit
369bcceeb9
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -12,7 +12,7 @@ Lanceur d'application pour GNU/Linux
12 12
 ### Initialisation du projet & lancement de Pitaya
13 13
 
14 14
 ```
15
-git clone https://forge.cadoles.com/wpetit/pitaya.git
15
+git clone https://forge.cadoles.com/cadoles/pitaya-launcher.git
16 16
 cd pitaya
17 17
 git checkout develop
18 18
 npm install

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz