Utilitaires pour la création de pipeline Jenkins dans l’environnement Cadoles.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
wpetit 81b4a52142 Tamarin: use forge.cadoles.com 2 tygodni temu
misc Web security audit base pipeline 9 miesięcy temu
pipelines fixup! Web security audit base pipeline 9 miesięcy temu
resources/com/cadoles Tamarin: use forge.cadoles.com 2 tygodni temu
vars w3af: mode non verbeux par défaut 4 tygodni temu
.gitignore Ajout d'un pipeline Lighthouse 1 miesiąc temu
Makefile Ajout d'un pipeline Lighthouse 1 miesiąc temu
README.md Redesign tamarin and vulcain API 11 miesięcy temu

README.md

Jenkins

Utilitaires pour la création de pipeline Jenkins dans l’environnement Cadoles.

Pipelines

Librairie

Méthodes exposées

Création de paquets

Publication de paquets

Pilotage d’OpenNebula

Licence

GPL-3.0