Utilitaires pour la création de pipeline Jenkins dans l’environnement Cadoles.
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

20 rindas
1007B

 1. def publish(
 2. List packages = [],
 3. String packagesEnv = 'dev',
 4. String packagesBranch = '',
 5. String sshCredentialsId = 'vulcain-packages-ssh-keypair',
 6. String vulcainHost = 'vulcain.cadoles.com'
 7. ) {
 8. if (!packagesBranch) {
 9. packagesBranch = env.BRANCH_NAME
 10. }
 11. withCredentials([
 12. sshUserPrivateKey(credentialsId: sshCredentialsId, keyFileVariable: 'VULCAIN_SSH_KEY', usernameVariable: 'VULCAIN_SSH_USER')
 13. ]) {
 14. echo "Publishing packages to '${packagesEnv}/${packagesBranch}'"
 15. sh "ssh -i '${VULCAIN_SSH_KEY}' -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null '${VULCAIN_SSH_USER}@${vulcainHost}' mkdir -p '/home/${VULCAIN_SSH_USER}/packages/${packagesEnv}/${packagesBranch}'"
 16. packages.each {
 17. sh "scp -C -i '${VULCAIN_SSH_KEY}' -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null '${it}' '${VULCAIN_SSH_USER}@${vulcainHost}:/home/${VULCAIN_SSH_USER}/packages/${packagesEnv}/${packagesBranch}/'"
 18. }
 19. }
 20. }